Barcelona té 315 furts al dia. Ja és la ciutat d’Europa amb més furts segons les estadístiques que donen algunes agencies de viatges internacionals. El Ministeri de l’ Interior s’ha mostrat preocupat per l’alarmant augment dels furts i la manca de seguretat als carrers del centre de la ciutat.