Aquest any El Pont Blau s‘atreveix amb dos premis literaris. Aquest va dirigit als joves de les Associacions catalanes.

BASES

Primer Premi Literari Infantil i Juvenil Europeu

Modalitat NARRATIVA

Convoca l’Associació catalana El Pont Blau d’Hamburg

Resum de les bases
L’Associació catalana a Hamburg El Pont Blau convoca el primer premi literari infantil i juvenil europeu obert a totes les associacions catalanes a Europa en llengua catalana. Els detalls de la convocatòria de les bases es poden trobar a la plana web de l’Associació www.elpontblau.de
1. Hi podran concórrer totes les persones que ho desitgen, a partir de 7 anys, amb obres inèdites de narrativa i que no hagin estat premiades en altres concursos.
2. Extensió: Una plana com a mínim en format word o pdf. Només s’accepta una obra per participant.
3. Es lliurarà una còpia a l’adreça electrònica premieuropeu@elpontblau.de. A la còpia s’ha d’incloure el nom del relat amb el nom de l’autor, l’adreça, el correu electrònic i el número de telèfon i la categoria per la que participa

Categories
1a Categoria: De 7 a 8 anys
2a Categoria: De 9 a 11 anys
3a Categoria: De 12 a 13 anys
4a Categoria: De 14 a 16 anys

Jurat: Joan Portell. Víctor González actuarà com a secretari sense vot.

Termini de presentació de treballs 12/04/10

Veredicte: 24/04/2010 a la seu de l’Associació catalana El Pont Blau d’Hamburg.

Dotació: Un llibre pels primers 50 participants. Cada categoria tindrà un guanyador. El guanyador rebrà un val de 30 euros per la compra de llibres en català.