La Matilde Romagossa ens envia aquesta notícia del diari Avui sobre les consultes del 25 d’abril.